Midden-Vlaanderen

Dag van de Patiëntenrechten!

Vandaag is het de Dag van de Patiëntenrechten! Dit jaar wordt het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger in de kijker geplaatst.

Als je veel beroep moet doen op zorgverlening, is het niet altijd even gemakkelijk om alles te begrijpen of te onthouden van wat bijvoorbeeld de dokter je aan informatie meegeeft. Op zo'n momenten is het handig dat je iemand mag meenemen naar de consultatie om je bij te staan. Zo iemand noemen we een vertrouwenspersoon.

Wil je meer weten over het verschil tussen een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger? 

Zin om Kopenhagen te zien ? ... of toch liever frietjes eten langs de Gentse Korenlei ?

Goed nieuws: je hoeft niet echt te kiezen.

Van 6 tot 26 mei 2019 organiseert Beweging.net ‘Tournée Pédale’. Tijdens deze periode vragen ze om even stil te staan bij ons mobiliteitsgedrag.
(Her)ontdek met andere woorden de alternatieven zoals fietsen, stappen, autodelen of gebruikmaken van het openbaar vervoer.
Opgelet: met de auto rijden mag ;-)

Interesse ? ->  www.tourneepedale.be

Samana op radio en TV!

Samana opent een pop-up-uitzendbureau voor chronisch zieke mensen

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer. Een eerste evaluatie van deze regeling leert dat 70% van de re-integratietrajecten eindigt in ontslag wegens medische overmacht. Vanuit meer dan 80 informatiesamenkomsten en 100 interviews met chronisch zieke mensen formuleerden Samana en ACV een aantal voorstellen ter verbetering van de huidige re-integratie regeling. 

Op 2 april opende Samana i.s.m. ACV een pop-up uitzendbureau in Shopping I te Genk, dat langdurig zieke werknemers informeert hoe zij weer aan het werk kunnen. Zij kunnen er tot en met 4 april terecht.

Ben jij een Samana - oor?

Wij willen als Samana een verschil maken in het leven van mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers of vrijwilligers. Dat willen we graag … maar is dat ook zo? Om te zien of we kwaliteitsvol bezig zijn, hebben we evaluaties en metingen nodig. Daarom willen we dit bevragen.

Samana heeft ervoor gekozen om impact te meten met de methode van SenseMaker®. SenseMaker® verzamelt verhalen van een grote groep mensen en laat mensen hun eigen verhaal interpreteren.

Samana lente-ontmoeting

Samana heeft zo’n rijk aanbod aan engagementen, van Samana Vakanties over Buddywerking tot Plaatselijke werking. 
We nodigen jou, samen met alle vrijwilligers uit jouw omgeving, graag uit op de gewestelijke lente-ontmoeting.

Ik heb geen tijd... Ik heb het te druk

Het zijn in de hedendaagse maatschappij misschien wel de meest gebruikte uitspraken. Het is haast een modeverschijnsel om het druk te hebben, zelfs in je vrije tijd.
Herken je dit en wil je er iets aan doen? Kom dan op donderdag 28 maart naar onze creatieve inspiratiedag in de Clemenspoort te Gent en ontdek hoe je meer bewust kan omgaan met je eigen tijd.
​Bezoek het kleinste café van Vlaanderen, neem deel aan een workshop rond tijdslijnen of bullet journals en veel meer. Alle info in de uitnodiging.

Samana Café Meetjesland nodigt jou op hun kennismakingsdrink op 1 maart 2019

Het Samana Café is een laagdrempelig initiatief om de eenzaamheid van vooral jong chronisch zieke mensen en mensen met een beperking te doorbreken. Wat kan Samana betekenen voor uw kern, buurt, gemeente of stad?

Op 01 maart geven we een kennismakingsdrink voor het hele Meetjesland.
De verschillende gemeentebesturen, de verantwoordelijken van de Welzijnsplatform, de Samana afdelingen en vrijwilligers zin uitgenodigd.

Bedoeling is om het Samana Café eens nader toe te lichten en kennis te maken met onze werking en vrijwilligers.

 

Vrijwilligerswerk... waarom zou je dat doen?

Beste vrijwilliger

 

Ik ben Kevin en studeer ergotherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent.

In het kader van mijn bachelorproef, die ik in samenwerking met Samana uitwerk, willen we met behulp van een enquête een duidelijker beeld krijgen van de vrijwilligers die zich inzetten voor Samana.

Uw deelname aan deze enquête is geheel vrijwillig en uw antwoorden op de vragenlijst worden volledig anoniem verwerkt.

 

Samana blijft nieuwsgierige studentes vinden

Hallo!

Mijn naam is Febe, studente ergotherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent.
Voor mijn bachelorproef zoek ik deelnemers van Samana met een chronische ziekte rond de 20 tot 40 jaar, die graag een halfuurtje van hun tijd afstaan om geïnterviewd te worden in verband met hun ervaringen met Samana en hun chronische ziekte.

Het interview kan gewoon gebeuren bij uw thuis!
Interesse of graag meer informatie? Stuur gerust een e-mailtje naar  febedemo@student.arteveldehs.be.

Alvast bedankt!